Konferencja "Usługi w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym bez barier – skutki dla przedsiębiorców i konsumentów"

W dniu 27 października 2010 r. Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej zorganizowało we Frankfurcie nad Odrą konferencję pt.

„Usługi w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym bez barier – skutki dla przedsiębiorców i konsumentów”.

Około 70 uczestników konferencji dyskutowało o wpływie tzw. Dyrektywy Usługowej w Niemczech i w Polsce, jak również o zmianach, jakie przyniesie zniesienie wszystkich barier dla polskich pracowników i usługodawców w dniu 1 maja 2011 r.

Na konferencji wystąpili m.in. przewodniczący zarządu Centrali Konsumentów Brandenburgii Jochen Resch oraz prezes Federacji Konsumentów Aleksandra Frączek, sekretarz stanu brandenburskiego Ministerstwa Ochrony Konsumentów dr Daniel Rühmkorf, burmistrz Frankfurtu nad Odrą dr Martin Wilke, wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki, dyrektor departamentu w Federalnym Ministerstwie Zdrowia dr Ewold Seeba, prezydent Federalnego Urzędu Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności dr Helmut Tschiersky-Schöneburg.

Referenci podkreślali, że w przyszłości należy się liczyć ze wzrostem zawieranych transakcji transgranicznych. Dla przedsiębiorców będzie to oznaczało większą konkurencję, a dla konsumentów większy wybór ofert. To z kolei pociągnie za sobą większą liczbę pytań dotyczących transakcji transgranicznych. W wystąpieniach podkreślano dużą rolę niezależnego poradnictwa w zakresie niemieckiego i polskiego prawa konsumenckiego.

Program konferencji oraz wybrane wystąpienia są dostępne poniżej.

 

Program konferencji

Przemówienie inauguracyjne
Jochen Resch (Centrala Konsumentów Brandenburgii)

Powitanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        dr Martin Wilke (Burmistrz miasta Frankfurt n. Odrą)

Powitanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   dr Daniel Rühmkorf (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Brandenburgii)

Projekt dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej – wstępne podsumowanie przed drugim czytaniem
dr Ewold Seeba (Federalne Ministerstwo Zdrowia)

Opiekunowie z Polski: zmiany od 1 maja 2011 r.
Marek Rydzewski (AOK Nordost)

Zasięg swobody świadczenia usług i jej ograniczenia
prof. dr Michael Stürner (Uniwersytet Europejski Viadrina)

Skutki Dyrektywy usługowej z punktu widzenia polityki konsumenckiej
Jutta Gurkmann (Federalne Zrzeszenie Central Konsumenckich)

Implementacja Dyrektywy usługowej w Niemczech: zalety i wady dla konsumentów
dr Helmut Tschiersky-Schöneburg (Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności)

Swoboda usług bez granic – perspektywy i oczekiwania polsko-niemieckiego pogranicza
Przemysław Karg (Urząd Miasta Słubice)