Projekt "Konsument"

W latach 2009-2012 zrealizowaliśmy projekt „Konsument - Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej". W ramach projektu Brandenburska Centrala Konsumencka oraz dwa oddziały Federacji Konsumentów - w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zielonej Górze - prowadziły wspólnie poradnictwo transgraniczne. Konsumenci po obu stronach granicy mogli korzystać z profesjonalnego poradnictwa w zakresie prawa konsumenckiego w kraju sąsiada.

W ramach projektu Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej udzielało porad obejmujących zagadnienia związane z przygotowaniem umowy lub jej wykonaniem w sąsiednim kraju.

Nasi prawnicy pomagali w pozasądowym dochodzeniu praw konsumentów na polskim i niemieckim rynku. W razie potrzeby występowali w imieniu konsumenta do przedsiębiorcy z sąsiedniego kraju z konkretnymi żądaniami.

Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej publikowało materiały informacyjne oraz prowadziło wykłady z zakresu prawa konsumenckiego.

Oferta projektu była skierowana jest zarówno do polskich, jak i niemieckich konsumentów. Działaliśmy również w placówkach edukacyjnych, aby przybliżyć uczniom, studentom oraz innym zainteresowanym namacalne korzyści płynące z procesu integracji europejskiej.

Partnerska współpraca Brandenburskiej Centrali Konsumenckiej oraz Federacji Konsumentów w ramach projektu „Konsument” była współfinansowana ze środków unijnego programu EFRR (Interreg IVA).

 

 

eu_flagge

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość!

pl_bb_2007_2013