Projekt „Dochodzenie roszczeń konsumenckich”

W latach 2013-2014 Verbraucherzentrale Brandenburg oraz Federacja Konsumentów zrealizowały wspólnie projekt „Dochodzenie roszczeń w sprawach konsumenckich na polsko-niemieckim pograniczu”, dofinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. W ramach projektu zostały przeanalizowane możliwości dochodzenia przez konsumenta uprawnień na drodze sądowej w przypadku polsko-niemieckich sporów transgranicznych.

W trakcie realizacji projektu polscy i niemieccy sędziowie, a także konsumenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat egzekwowania prawa konsumenckiego w sporach transgranicznych. Wyniki analizy pokazują, że bariery językowe i obawy dotyczące kosztów postępowania powodują, że konsumenci nie wszczynają postępowań transgranicznych. Streszczenie wyników projektu w wersji elektronicznej jest dostępne tutaj.

Opracowany w ramach projektu przewodnik dla konsumentów stanowi dodatkową pomoc dla tych konsumentów, którzy chcieliby rozwiązać spór z przedsiębiorcą z sąsiedniego państwa w sposób polubowny, w drodze np. mediacji, ale również dla tych, których problemu nie można rozwiązać bez udziału sądu.

Broszura dotycząca dochodzenia transgranicznych roszczeń konsumenckich dostępna jest w Polsko-Niemieckim Centrum Informacji Konsumenckiej we Frankfurcie nad Odrą, Karl-Marx-Str. 7 oraz tutaj w wersji elektronicznej.

 

 

 

cross_boarder

Projekt był dofinansowany z Programu Civil Justice Unii Europejskiej

eu_flagge