Strajk na lotnisku we Frankfurcie

Jakie prawa przysługują pasażerom?

20 lutego 2012 r. rozpoczął się strajk kontrolerów ruchu naziemnego na największym lotnisku w Niemczech, który trwał do piątku, 24 lutego 2012 r., do godziny 23:00. Z tego powodu zostały odwołane m.in. loty europejskie na średnich dystansach, w tym również do Warszawy. W najbliższym tygodniu również należy się liczyć z utrudnieniami.

Związek zawodowy obsługi naziemnej zapowiedział kolejny strajk mający trwać od niedzieli, 26 lutego 2012 r., od godziny 21:00 do czwartku, 1 marca 2012 r., do godziny 5:00. Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej wyjaśnia, na co mogą liczyć podróżni w wypadku odwołania lotu.

W razie odwołania lotu możemy się domagać od linii lotniczej zorganizowania transportu zastępczego na porównywalnych warunkach. Z powodu strajku kontrolerów ruchu z reguły nie będzie jednak to możliwe. W takim wypadku możemy poprosić o zmianę daty lotu na późniejszą lub całkowicie zrezygnować z podróży i żądać zwrotu ceny biletu. „W pierwszej kolejności należy zwrócić się do linii lotniczych z pytaniem, czy w związku z odwołaniem lotu będzie zapewniony lot alternatywny”, radzi Katarzyna Trietz, dyrektorka Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej we Frankfurcie nad Odrą. Ponadto pasażerom przysługują bezpłatne posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Linie lotnicze powinny również umożliwić pasażerom przeprowadzenie dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, wysłanie dwóch faksów lub e-maili. Jeżeli w związku ze strajkiem podróż przesunęła się co najmniej o jeden dzień, linia lotnicza musi zapewnić nieodpłatne zakwaterowanie wraz z transportem do hotelu.

Czy w przypadku odwołanego lotu z powodu strajku przysługuje pasażerom dodatkowe odszkodowanie? „Prawo do rekompensaty nie przysługuje, jeżeli lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszystkich racjonalnych środków”, tłumaczy Katarzyna Trietz. Może się okazać kwestią sporną, czy obecny strajk można interpretować jako tę „nadzwyczajną okoliczność”.

W przypadku pytań i wątpliwości co do obowiązujących w Niemczech praw konsumentów, można liczyć na bezpłatną pomoc Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej.

 

26.02.2012

Design Dejan Karganović