Pełna swoboda świadczenia usług od 1 maja 2011 r. - nadzieja na wzrost gospodarczy w regionie przygranicznym

Uczestnicy polsko-niemieckiej konferencji, która odbyła się w dniu 27 października 2010 r. liczą na rozwój wspólnego rynku, przede wszystkim w dziedzinie usług zdrowotnych. Zwiększy to zapotrzebowanie na niezależne poradnictwo z zakresu transgranicznej ochrony konsumenta.

Wybitni naukowcy i przedstawiciele organizacji konsumenckich wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej poświęconej zniesieniu ograniczeń w świadczeniu usług przez polskich przedsiębiorców w Niemczech oraz ułatwieniom, jakie przyniosła implementacja dyrektywy usługowej w obu sąsiednich państwach. Uczestnicy konferencji pt. „Usługi w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym bez barier – skutki dla przedsiębiorców i konsumentów” dyskutowali również o miejscu polsko-niemieckiego prawa ochrony konsumenta oraz o perspektywach rozwoju regionu w świetle ochrony konsumenta.

Referenci oraz zaproszeni goście ze świata polityki i nauki wskazywali kierunki nadchodzących zmian. Sekretarz Stanu w Ministerstwie do spraw Konsumenckich Landu Brandenburgia dr Daniel Rühmkorf podkreślił, że wzrost liczby oferowanych usług transgranicznych pociągnie za sobą zwiększenie zapotrzebowania na poradnictwo. Dr Ewold Seeba z Federalnego Ministerstwa Zdrowia pozytywnie ocenił zacieśnienie polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie usług zdrowotnych z uwagi na lepszą opiekę zdrowotną mieszkańców miast po obu stronach Odry. Przemysław Karg z Urzędu Miasta Słubice stwierdził, że w regionie przygranicznym pełna swoboda usług już tak naprawdę jest praktykowana. Wyraził on nadzieję, że poprzez stworzenie wiążących ram prawnych możliwy będzie zrównoważony i trwały rozwój oraz zapewnienie lepszego standardu życia w regionie przygranicznym i poza nim.

Doświadczenia Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej wskazują na to, że polscy i niemieccy konsumenci coraz częściej korzystają z możliwości, jakie daje im wspólny rynek wewnętrzny. Akurat w regionie przygranicznym można to z łatwością zauważyć, przeglądając różnorodne oferty licznych usługodawców. Uczestnicy dyskusji wyrazili nadzieję, że wraz ze zniesieniem wszelkich ograniczeń w swobodzie świadczenia usług nastąpi wyraźny wzrost gospodarczy w regionie przygranicznym, szczególnie, że z dniem 1 maja 2011 r. skończą się również okresy przejściowe w swobodnym przepływie pracowników. Za tym jednak pójdzie zwiększenie popytu na fachowe i niezależne poradnictwo konsumenckie oferowane już w tej chwili przez dwujęzycznych prawników Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej.

 

28.10.2010

 

konferenz_27102010konferenz_27102010_drrhmkorfkonferenz_27102010_jreschkonferenz_27102010_drseeba

konferenz_27102010_drtschiersky-schneburgkonferenz_27102010_drwilkekonferenz_27102010_rjalowykonferenz_27102010_profstrner

Design Dejan Karganović