Również polscy pasażerowie mogą odczuć niekorzystne zmiany w niemieckim prawie konsumenckim

"’Cross Ticketing’ i ‘Cross Border Selling’ są w Niemczech niedozwolone”

– informuje Katarzyna Trietz z Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej. Sąd wyższej instancji w Kolonii w dniu 31 lipca 2009 rozstrzygnął sprawę na niekorzyść pasażerów Lufthansy, wskazując, że wszystkie loty zarezerwowanej podróży muszą być wykorzystywane.

"Wielu polskich konsumentów korzysta z lotów Lufthansy. Powinni oni pamiętać o tym, że mogą powstać problemy przy podróżach na zasadach ’Cross Ticketing’ czy ‘Cross Border Selling’” – mówi Trietz. Towarzystwo lotnicze Lufthansa nadal ma prawo w ogólnych warunkach sprzedaży zastrzegać, że w przypadku rezerwacji podróży, na którą składa się kilka lotów pasażer ma obowiązek wykorzystania każdego z nich. Sprawa rozstrzygnięta przed sądem dotyczyła pasażera, który zarezerwował trasę przelotu składającą się z kilku następujących po sobie lotów. Klient ten chciał jednak wykorzystać tylko jeden z zarezerwowanych lotów łącznej trasy przelotu.

Cross Ticketing oznacza sprzedaż dwóch biletów lotniczych typu "tam i z powrotem” z krzyżującymi się datami, co pozwala na obejście regulacji taryfowych o minimalnych okresach pobytu w miejscu przeznaczenia. Klient obchodzi minimalne okresy pobytu, wykorzystuje odpowiednio lot tam i powrotny i dzięki temu oszczędza koszty. Zamiast jednego drogiego biletu typu "tam i z powrotem”, pasażer kupuje dwa korzystne bilety typu "tam i z powrotem”, od początku zamierza wykorzystać z pierwszego biletu tylko lot "tam”, a z drugiego lot "powrotny”. W przypadku Cross Border Selling chodzi o to, że pasażer kupuje na przykład lot z Kairu do Sao Paulo przez Frankfurt nad Menem. Pasażer faktycznie ma jednak zamiar wykorzystać jedynie odcinek lotu z Frankfurtu do Sao Paulo, ponieważ bilet z Kairu do Sao Paulo jest tańszy (w tym konkretnym przypadku ca. 4.200 €) niż lot z Frankfurtu (w tym przypadku w cenie 6.000 €).

Lufthansa chciała utrzymać w mocy postanowienie swoich ogólnych warunków sprzedaży, według którego bilet na drugą część podróży jest nieważny, jeśli bilet na pierwszą jej część nie zostanie wykorzystany. Skarżący argumentował, że postanowienia ogólnych warunków sprzedaży dotyczące tego zagadnienia są krzywdzące. Lufthansa broniła się, wyjaśniając, że zapisy tej treści są niezbędne, aby nie dochodziło do obchodzenia zasad systemu taryfowego. Sąd w wydanym orzeczeniu przychylił się do argumentacji Lufthansy. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

27.08.2009

Design Dejan Karganović