Wyjazd studyjny do Warszawy

Polsko-niemieckie spotkania dotyczące ochrony konsumentów

Pracownicy Brandenburskiej Centrali Konsumenckiej (Verbraucherzentrale Brandenburg, VZB) odbyli podróż studyjną do Warszawy w dniach od 12 do 14 listopada 2019 r. Celem wyjazdu było poznanie struktury i specyfiki ochrony konsumentów w Polsce, wymiana doświadczeń z przedstawicielami różnych instytucji oraz uwrażliwienie pracowników VZB na transgraniczne problemy konsumenckie.

Kulisy wyjazdu

Polska jest dla Niemiec, a w szczególności dla Brandenburgii, szczególnie ważnym sąsiadem. Współpraca z Polską jest wpisana do konstytucji (art. 2 Konstytucji landu Brandenburg). Większość mieszkających w Brandenburgii obcokrajowców ma polskie korzenie.

Pomiędzy oba krajami odbywa się intensywna wymiana towarów i usług. Zakup paliwa czy produktów spożywczych, korzystanie z usług dentystycznych, rzemieślniczych lub opiekuńczych czy też wyjazdy na urlop do sąsiedniego kraju są na porządku dziennym.

Czasem nie wszystko odbywa się bezproblemowo. W takich wypadkach VZB oferuje poradnictwo konsumenckie dotyczące tematów transgranicznych w języku niemieckim i polskim oraz podejmuje się negocjacji z przedsiębiorcą zza granicy w celu rozwiązania sporu. Istnieje zatem możliwość rozwiązania problemu konsumenckiego z zastosowaniem odpowiednich przepisów prawa polskiego bądź niemieckiego bez straty czasu i ponoszenia kosztów tłumaczenia. Ponadto znaczna część konsumentów zwracających się do VZB o udzielenie bezpośredniej pomocy w języku polskim stanowią mieszkający w Brandenburgii migranci z Polski.

Cel wyjazdu

Generalnie wszyscy pracownicy VZB mają w swojej pracy styczność z polsko-niemieckimi tematami. Jednocześnie odczuwalny był brak doświadczeń związanych z Polską jak również wiedzy na temat ochrony praw konsumenta w Polsce. Dwudniowy wyjazd oraz wymiana doświadczeń z polską stroną miały na celu zapełnienie tej luki. Pracownicy VZB otrzymali w ten sposób możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz zebrania osobistych doświadczeń.

Program wyjazdu

Najpierw VZB złożyła wizytę swojej organizacji partnerskiej – Federacji Konsumentów w jej warszawskiej siedzibie. Federacja Konsumentów należy do najstarszych i najważniejszych instytucji pozarządowych w Polsce zajmujących się ochroną konsumentów. Przedstawiciele Federacji Konsumentów zapoznali gości z działalnością związaną z realizacją projektu dotyczącego zwalczania ubóstwa energetycznego w Europie. Ponadto zostały zaprezentowane wyniki najnowszego badania rynku kredytodawców w Polsce. Pod koniec wizyty pracownicy obu organizacji mieli możliwość prowadzenia nieformalnych rozmów.

Następnym punktem programu było spotkanie z przedstawicielami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Warszawie (ECK). Tutaj gościom z Brandenburgii przedstawiony został zarys kompetencji UOKiK oraz zasady dotyczące ochrony zbiorowych interesów konsumentów w Polsce. Uczestnicy spotkania dyskutowali o roli niezależnych organizacji konsumenckich. Pod koniec wizyty goście wysłuchali wystąpienia przedstawiciela ECK o transgranicznej ochronie konsumenta z polskiego punktu widzenia. Tematem prezentacji był sposób rozwiązywania sporów konsumenckich oraz tematyka rozpatrywanych przez ECK skarg. Ta kwestia była szczególnie interesująca dla gości z VZB ze względu na długoletnie doświadczenie w oferowanym przez Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej we Frankfurcie nad Odrą poradnictwie w sprawach transgranicznych.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE). Tam gościom zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z zakresu usług telekomunikacyjnych oraz kampanii edukacyjnych o bezpiecznym poruszaniu się w internecie. Akcje edukacyjne skierowane zarówno do młodzieży jak i do osób starszych cieszyły się szczególnym zainteresowaniem gości z VZB ze względu na zbieżność problemów występujących po obu stronach Odry.

W drugim dniu uczestnicy wyjazdu wzięli udział w seminarium, podczas którego dyskutowano o doświadczeniach nabytych podczas spotkań z polską stroną oraz o ewentualnych nowych pomysłach i projektach.

Dofinasowanie wyjazdu i dalsza perspektywa

Podróż studyjna została zrealizowana w ramach projektu „Transgraniczna ochrona konsumentów Niemcy-Polska“: Wymiana doświadczeń i rozwijanie koncepcji” i współfinansowana ze środków Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Polska-Brandenburgia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na lato 2020 r. została zaplanowana rewizyta pracowników Federacji Konsumentów w VZB.

 

fk bei_uke

 

foerderhinweis