Zwrot niewykorzystanych środków z niemieckich kart prepaid

Kto od dłuższego czasu nie korzysta ze swojego telefonu komórkowego na kartę albo nie doładowuje konta, może spodziewać się od niemieckiego operatora komórkowego wypowiedzenia umowy. Zakończenie umowy przez operatora jest dopuszczalne, jednak jest on zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków pozostałych na karcie. Korzystając z naszego wzoru pisma możesz skutecznie dochodzić zwrotu gotówki!

Telefon na kartę jest atrakcyjną alternatywą dla typowego abonamentu. Przede wszystkim nie jesteś związany minimalnym czasem obowiązywania umowy, płacisz tylko za te usługi, z których w rzeczywistości skorzystałeś i łatwo możesz kontrolować ponoszone koszty. Jednak jeżeli zbyt rzadko korzystasz ze swojego telefonu na kartę, ryzykujesz wypowiedzenie umowy przez niemieckiego operatora. Z prawnego punktu widzenia nie budzi to żadnych zastrzeżeń: Operator może zakończyć umowę z zachowaniem stosownych terminów wypowiedzenia.

Jak mogę zapobiec wypowiedzeniu umowy przez operatora?

Niestety nie ma żadnej ogólnej reguły, jak uniknąć wypowiedzenia umowy. Niemieccy operatorzy telefonów komórkowych przewidują w umowach różne warunki i terminy: niekiedy karta musi być regularnie doładowywana, czasami wystarcza wysłanie SMS albo wykonanie połączenia raz na jakiś czas. Warto zatem zapoznać się z ogólnymi warunkami umów, czytać informacje w biurze obsługi klienta i powiadomienia przysyłane przez operatora.

Jednak niezależenie od tego, czy do zakończenia umowy dochodzi poprzez wypowiedzenie złożone przez operatora czy w wyniku zmiany sieci komórkowej przez klienta, pojawia się ten sam problem: Co się dzieje z niewykorzystanymi środkami na karcie?

Czy po zakończeniu umowy mogę żądać zwrotu niewykorzystanych środków pozostałych na karcie?

Tak, najpóźniej w chwili zakończenia umowy przysługuje Ci prawo do zwrotu niewykorzystanych środków bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Wszystkie klauzule umowne, które przewidują przepadek niewykorzystanych środków, są niedopuszczalne (wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 r., sygn. akt III ZR 157/10). Roszczenie o zwrot przedawnia się z upływem trzech lat od momentu dokonania doładowania, z końcem roku, albo trzech lat po wypowiedzeniu umowy.

W celu uzyskania takiego zwrotu możesz skorzystać ze wzoru pisma przygotowanego przez Verbraucherzentrale. W razie pytań zwróć się po poradę do Polsko-Niemieckiego Centrum Informacji Konsumenckiej.

 

08.03.2018