Transgraniczne poradnictwo konsumenckie

Brandenburska Centrala Konsumencka oraz Federacja Konsumentów, dzięki dofinansowaniu z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu współpracy transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, powołały do życia wspólne Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej.

Oferta skierowana była zarówno do polskich, jak i niemieckich konsumentów. „Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem po obu stronach granicy. Stało się tak m.in. dlatego, że był on przedsięwzięciem modelowym, o szczególnym charakterze w skali europejskiej. Współpraca organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną konsumnetów zaowocowała bardzo skutecznym dochodzeniem praw w polsko-niemieckich sporach transgranicznych”, mówi Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów.

Dzięki realizacji projektu, w krótkim czasie, Centrum stało się ośrodkiem wiedzy eksperckiej z zakresu transgranicznego prawa konsumenckiego na granicy polsko-niemieckiej.

W ramach zrealizowanego przez brandenburską Centralę Konsumencką oraz Federację Konsumentów projektu „Konsument“ około 9200 osób uzyskało poradę lub informację konsumencką.

Sukces transgranicznego poradnictwa, które powstało dzięki współfinansowaniu ze środków EFRR, skłonił partnerów projektu do kontynuacji oferty również po jego zakończeniu z dniem 31.12.2012 r. Brandenburskiej Centrali Konsumenckiej udało się jak na razie zapewnić część środków potrzebnych na kontynuację poradnictwa także po zakończeniu projektu. Jest to możliwe dzięki finansowemu wsparciu brandenburskiego Ministerstwa ds. Ochrony Konsumentów. Oznacza to możliwość prowadzenia w tej chwili dwujęzycznego poradnictwa tylko przez biuro we Frankfurcie nad Odrą, obie organizacje konsumenckie pracują nad zapewneniem ciągłości tej inicjatywy. „Transgraniczne poradnictwo konsumenckie okazało się ważnym aspektem pracy Federacji Konsumentów, dlatego mimo zakończenia projektu też nie chcemy całkowicie z niego rezygnować. Konsumenci zwracają się do nas z pytaniami z zakresu polsko-niemieckich konsumenckich spraw transgranicznych. Będą oni mogli nadal uzyskać podstawowe informacje w oddziałach Federacji Konsumentów w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim, jednakże z problemami konsumenckimi będą kierowani do Centrum we Frankfurcie nad Odrą“, dodaje prezes FK.

 

14.2.2013