Mieszkasz w Niemczech i masz problem z operatorem telekomunikacyjnym?

Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej udziela porad prawnych

Dzięki swobodzie poruszania się po Unii Europejskiej coraz więcej obywateli Polski decyduje się zamieszkać po drugiej stronie Odry. W przypadku nieporozumień z usługodawcami Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej przy Brandenburskiej Centrali Konsumenckiej wspiera konsumentów również w języku polskim.

Pani Beata mieszka od niedawna we Frankfurcie nad Odrą. Ostatnio odwiedziła jeden z punktów obsługi swojej sieci komórkowej. Mimo, iż była zadowolona z dotychczasowej taryfy, przekonano ją, że zmiana na nową i bardziej rozbudowaną ofertę będzie dla niej najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Kiedy w domu zjawił się kurier z nową umową, pani Beata, będąc częściowo pod presją, podpisała dokumenty bez zapoznania się z ich treścią. Następnego dnia postanowiła jednak rozwiązać umowę i odesłała wszystkie dokumenty na adres firmy.

Więcej…

 

Rezerwacja parkingu w pobliżu lotniska. Na co zwrócić uwagę?

Brandenburska Centrala Konsumencka przeprowadziła badanie internetowych ofert różnych operatorów parkingów położonych w pobliżu lotnisk Tegel i Schönefeld. Wynika z niego, że konsumenci nie zawsze mogą liczyć na dokonanie wiążącej rezerwacji w Internecie.

Możliwości rezerwacji miejsc parkingowych przy lotniskach są tak różnorodne, jak i ich oferenci. Badanie rynku wykazało, że dokonanie wiążącej rezerwacji online nie zawsze jest możliwe. Część operatorów oferuje w Internecie jedynie możliwość niewiążącego zapytania o dostępność miejsc parkingowych. Inni oferenci z kolei proponują na swoich stronach internetowych dokonanie na pierwszy rzut oka wiążącej rezerwacji, lecz po przeczytaniu regulaminu okazuje się, iż dana rezerwacja staje się wiążąca dopiero po zaksięgowaniu wpłaty lub zawarciu umowy na miejscu. Kilku operatorów zastrzegło również, że opłata za miejsce parkingowe może ulec zmianie nawet po dokonaniu rezerwacji.

Więcej…

 

Zwrot niewykorzystanych środków z niemieckich kart prepaid

Kto od dłuższego czasu nie korzysta ze swojego telefonu komórkowego na kartę albo nie doładowuje konta, może spodziewać się od niemieckiego operatora komórkowego wypowiedzenia umowy. Zakończenie umowy przez operatora jest dopuszczalne, jednak jest on zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków pozostałych na karcie. Korzystając z naszego wzoru pisma możesz skutecznie dochodzić zwrotu gotówki!

Telefon na kartę jest atrakcyjną alternatywą dla typowego abonamentu. Przede wszystkim nie jesteś związany minimalnym czasem obowiązywania umowy, płacisz tylko za te usługi, z których w rzeczywistości skorzystałeś i łatwo możesz kontrolować ponoszone koszty. Jednak jeżeli zbyt rzadko korzystasz ze swojego telefonu na kartę, ryzykujesz wypowiedzenie umowy przez niemieckiego operatora. Z prawnego punktu widzenia nie budzi to żadnych zastrzeżeń: Operator może zakończyć umowę z zachowaniem stosownych terminów wypowiedzenia.

Więcej…

   

Transgraniczne projekty Federacji Konsumentów oraz brandenburskiej Centrali Konsumentów odciążają wymiar sprawiedliwości

28. listopada 2014 roku w Berlinie odbyła się konferencja na temat możliwości dochodzenia praw konsumenckich w Europie "Konsumenci na rynku wewnętrznym - egzekwowanie prawa w praktyce".

Nieznajomość obcego systemu prawnego i języka powstrzymują konsumentów przed wstąpieniem na drogę sądową w obcym państwie. Taki wniosek wypływa z transgranicznego projektu badawczego, przeprowadzonego przez Federację Konsumentów i niemiecką Centralę Konsumentów Brandenburgii.

W trakcie realizacji projektu polscy i niemieccy sędziowie, a także konsumenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat egzekwowania prawa konsumenckiego w sporach transgranicznych. Wyniki analizy pokazują, że bariery językowe i obawy dotyczące kosztów postępowania powodują, że konsumenci nie wszczynają postępowań transgranicznych.

Więcej…

 

Transgraniczne poradnictwo konsumenckie

Brandenburska Centrala Konsumencka oraz Federacja Konsumentów, dzięki dofinansowaniu z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu współpracy transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, powołały do życia wspólne Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej.

Oferta skierowana była zarówno do polskich, jak i niemieckich konsumentów. „Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem po obu stronach granicy. Stało się tak m.in. dlatego, że był on przedsięwzięciem modelowym, o szczególnym charakterze w skali europejskiej. Współpraca organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną konsumnetów zaowocowała bardzo skutecznym dochodzeniem praw w polsko-niemieckich sporach transgranicznych”, mówi Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów.

Więcej…

   

Design Dejan Karganović