Transgraniczne projekty Federacji Konsumentów oraz brandenburskiej Centrali Konsumentów odciążają wymiar sprawiedliwości

28. listopada 2014 roku w Berlinie odbyła się konferencja na temat możliwości dochodzenia praw konsumenckich w Europie "Konsumenci na rynku wewnętrznym - egzekwowanie prawa w praktyce".

Nieznajomość obcego systemu prawnego i języka powstrzymują konsumentów przed wstąpieniem na drogę sądową w obcym państwie. Taki wniosek wypływa z transgranicznego projektu badawczego, przeprowadzonego przez Federację Konsumentów i niemiecką Centralę Konsumentów Brandenburgii.

W trakcie realizacji projektu polscy i niemieccy sędziowie, a także konsumenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat egzekwowania prawa konsumenckiego w sporach transgranicznych. Wyniki analizy pokazują, że bariery językowe i obawy dotyczące kosztów postępowania powodują, że konsumenci nie wszczynają postępowań transgranicznych.

Więcej…

 

Zwrot niewykorzystanych środków z niemieckich kart prepaid

Kto od dłuższego czasu nie korzysta ze swojego telefonu komórkowego na kartę albo nie doładowuje konta, może spodziewać się od niemieckiego operatora komórkowego wypowiedzenia umowy. Zakończenie umowy przez operatora jest dopuszczalne, jednak jest on zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych środków pozostałych na karcie. Korzystając z naszego wzoru pisma możesz skutecznie dochodzić zwrotu gotówki!

Telefon na kartę jest atrakcyjną alternatywą dla typowego abonamentu. Przede wszystkim nie jesteś związany minimalnym czasem obowiązywania umowy, płacisz tylko za te usługi, z których w rzeczywistości skorzystałeś i łatwo możesz kontrolować ponoszone koszty. Jednak jeżeli zbyt rzadko korzystasz ze swojego telefonu na kartę, ryzykujesz wypowiedzenie umowy przez niemieckiego operatora. Z prawnego punktu widzenia nie budzi to żadnych zastrzeżeń: Operator może zakończyć umowę z zachowaniem stosownych terminów wypowiedzenia.

Więcej…

 

Transgraniczne poradnictwo konsumenckie

Brandenburska Centrala Konsumencka oraz Federacja Konsumentów, dzięki dofinansowaniu z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu współpracy transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, powołały do życia wspólne Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej.

Oferta skierowana była zarówno do polskich, jak i niemieckich konsumentów. „Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem po obu stronach granicy. Stało się tak m.in. dlatego, że był on przedsięwzięciem modelowym, o szczególnym charakterze w skali europejskiej. Współpraca organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną konsumnetów zaowocowała bardzo skutecznym dochodzeniem praw w polsko-niemieckich sporach transgranicznych”, mówi Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów.

Więcej…

   

Design Dejan Karganović